Stowarzyszenie

MAXIMUS Dzieci i młodzież

Cel

Celem głównym Stowarzyszenia jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez budowanie i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych. Uczestnikami programu będą dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Dla kogo ?

Dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, rodzin niepełnych, borykających się z problemami bezrobocia i etykieta społeczną. Program będzie realizowany przez wykwalifikowaną kadrę, stażystów i wolonotariuszy.

Grupa seniora

Wsparcie dla starszych

Drugą grupą wspieraną przez Stowarzyszenie będzie grupa Seniorów .Program dla osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym . Celem będzie aktywizowanie seniorów poprzez prowadzenie rehabilitacji ogólno-usprawniającej oraz założenie i prowadzenie Klubu Seniora.

Wszystkich starszych zapraszamy 🙂